Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

I. Dane przedsiębiorcy

 1. Właścicielem jest przedsiębiorstwo VENTA-POLEN S.C Elżbieta Mariasiewicz Krzysztof Dobrowolski95-020 Justynów, ul. Piaskowa 22, NIP 728-10-23-219, REGON 471281936, które prowadzi działalność za pośrednictwem Sklepu Internetowego
 2. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.
 3. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.
 4. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.
 5. Właściciel VENTA-POLEN S.C Elżbieta Mariasiewicz Krzysztof Dobrowolski zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych klientów sklepu wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość.  Polityka Prywatności znajduje się TUTAJ, udostępniana jest w trakcie składania zamówienia.

 

II. Strony transakcji

 1. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym Venta-Polen jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, zwaną dalej Nabywcą.
 2. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego Venta jest firma VENTA-POLEN S.C Elżbieta Mariasiewicz Krzysztof Dobrowolski

 

III. Przedmioty transakcji

 1. Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez Strony transakcji w sieci Internet są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach www.sklep.venta-airwasher.pl w chwili składania zamówienia.
 2. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny produktów w sklepie są cenami obowiązującymi w dacie składania zamówienia.
 3. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie Sklepu są fabrycznie nowe, posiadają wymagane atesty, instrukcje obsługi w języku polskim i są objęte pełną gwarancją producenta.

 

IV. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu.

 1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:
  • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne
  • dostęp do sieci Internet
  • adres poczty email
 2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi, pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia  dopasowanie  oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Prywatności, udostępnionej pod adresem http://sklep.venta-airwasher.pl/polityka-prywatnosci stanowiącej integralna część niniejszego regulaminu.

 

V. Rejestracja i Logowanie

 1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji podając: login, adres e-mail , hasło oraz imię i nazwisko, nr telefonu, adres za pomocą formularza. Klient ma możliwość podania danych do faktury VAT.
 2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika.  Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
 3. Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne.
 4. Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści: -przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu- dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą
 5. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.
 6. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link aktywacyjny do strony internetowej konta.
 7. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.
 8. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

 

VI. Realizacja zamówień

 1.       Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi. Klient ma również możliwość złożyć zamówienie osobiście w siedzibie w Łodzi, ul. Poznańska 37 od pn. do pt. w godz. 9.00-17.00.
 2. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Klient składa zamówienie w następujący sposób:
  •  wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka
  •  wybór formy dostawy i płatności
  •  podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy
  •  zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”
  •  wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta
  •  zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone e-mailem nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych (z wyłączeniem świąt) od otrzymania zamówienia.
 4. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
 5. Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:
 6. dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu
 7. opis produktu ( np. ilość, kolor, wymiary)
 8. jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów
 9. cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy m.in płatności i dostawy
 10. sposób płatności
 11. sposób i termin realizacji wysyłki oraz informację o stosowanej przez sprzedawcę procedurze rozpatrywania reklamacji
 12. informację o obowiązku dostarczenia rzeczy bez wad
 13. informacje o istnieniu i treści gwarancji usług posprzedażowych i ich realizacji wraz z formularzem reklamacyjnym
 14. informacja o prawie do rękojmi
 15. informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni
 16. w załączniku przesyłane  są: regulamin sklepu internetowego, wzór odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni oraz formularz reklamacyjny

 

VII Forma płatności

 1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w następujących formach:
 2. przelewem na wskazane przez Sklep konto bankowe przed dostawą towaru – przedpłata na konto w wysokości 100% wartości zamówienia.
 3. za pobraniem – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki
 4. Koszty związane z dokonaniem płatności podane są na stronie zamówienia/mailu potwierdzającym zamówienie oraz zostają wliczone w końcową cenę zamówienia. Za skorzystanie z określonej formy płatności sprzedawca nie może żądać od konsumenta opłaty przewyższającej koszty poniesione przez sprzedawcę z tego tytułu.

 

VIII Ceny i koszty przesyłki

 1. Wszystkie znajdujące się w sklepie internetowym oferty stanowią jedynie zaproszenie dla Klienta do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna.
 2. Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu podawane są w PLN zawierają podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach.
 3. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.
 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam – transakcja z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

 

IX. Termin realizacji

 1. Termin realizacji jest to czas, który upływa od daty potwierdzenia zamówienia przez Nabywcę w przypadku przesyłki pobraniowej lub od daty wpłynięcia przelewu na konto firmy Venta-Polen w przypadku płatności przelewem do chwili wysłania paczki ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze.
 2. Termin realizacji zamówienia podany jest w opisie danego produktu oraz wskazany w potwierdzeniu zamówienia wysyłanym do Klienta.

 

X. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty i sposoby dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
  • Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa.
  • Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.
  • Możliwy jest także odbiór osobisty w biurze handlowym firmy Venta-Polen pod adresem: 93-134 Łódź, ul. Poznańska 37 od pn. do pt. w godz. 9.00-17.00.
 4.  Zamówienia o wartości ponad 300.00 PLN brutto dostarczamy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej bezpłatnie.
 5. Maksymalny termin dostawy to 30 dni, chyba że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany, kupujący może odstąpić od umowy.
 6. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.

 

XI. Prawo odstąpienia od umowy
Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.
Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie lub bez wydania pisemnego oświadczenia po prostu odsyłając produkt. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie/produkt przed jego upływem na adres:

Biuro handlowe Venta – Polen
ul. Poznańska 37
93-134 Łódź
tel. 42 681 75 54
e-mail: sklep@venta-airwasher.pl

Konsument wyraża wolę skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy również poprzez odesłanie towaru, postępując zgodnie z procedurami wskazanymi w zd. 1 niniejszego rozdziału.
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.  Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:

Biuro handlowe Venta – Polen
ul. Poznańska 37
93-134 Łódź

Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi Kupujący, chyba że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.
Koszty przesłania towaru są zwracane przez Sklep, ale jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
W przypadku odstąpienia Klienta od umowy,  Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu
lub ściśle związanych z jego osobą świadczeń, które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.

 

XII. Reklamacja produktu

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
 3. Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli  Konsument zgłosił rękojmie Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania
 4. W razie niezgodności towaru z umową, wypełniony przez Klienta i podpisany formularz reklamacyjny powinien zostać przesłany do sprzedawcy:
  • drogą emailową na adres: sklep@venta-airwasher.pl
  • listem poleconym na adres: Biuro handlowe Venta – Polen, ul. Poznańska 37,93-134 Łódź
  • osobiście pod adres j.w.
 5. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
 6. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania towaru wysłanego przez Klienta, którego dotyczy zgłoszenie reklamacyjne.
 7. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.
 8. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep zwróci Klientów równowartość ceny całości dokonanej transakcji.
 9. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub adres do korespondencji.
 10. Przykładowy formularz reklamacji dołączany jest do potwierdzenia zamówienia.

 

XIII. Ochrona prywatności i inne prawa

 1. Administratorem danych osobowych jest Venta-Polen S.C. Elżbieta Mariasiewicz Krzysztof Dobrowolski, 95-020 Justynów, ul. Piaskowa 22. Dane osobowe są gromadzone wyłącznie w celu świadczenia usług przez Venta-Polen S.C. Elżbieta Mariasiewicz Krzysztof Dobrowolski. Dane podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Osoby, których dane dotyczą mają prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz aktualizacji. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usług przez Venta-Polen S.C. Elżbieta Mariasiewicz Krzysztof Dobrowolski. Dane  nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271.
 2. Zawartość Sklepu Internetowego Venta-Polen nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.
 3. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

 

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego Nabywcy (kolor, proporcje, itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Dz.U. z 2014 r.  poz.827).
 3. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy Regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez sklep jego danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia.

 

XV. Pozostałe

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem: http://sklep.venta-airwasher.pl/regulamin
 2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.
 3. Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Klienta. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
 4. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian

 

Pobierz regulamin PDF


________________________________________________________________

Ta strona nie jest już aktualizowana.
Zapraszamy na nową stronę:

ventapolska.pl

Kliknij tu.

Zobacz urządzenia

Zobacz akcesoria

___________________________________________________________________